Kulig w Wojsławicach – Lubelskie Kulig – jeden lub kilka zaprzęgów konnych z przyczepionymi saniami w formie orszaku….